Български Online магазин на френските марки LuminarcEclat Chef & Sommelier ARCOROC

Поръчката е празна

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА luminarcshop.bg

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между luminarcshop.bg от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн luminarcshop.bg наричани за краткост Услуги.

Тези общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта luminarcshop.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на luminarcshop.bg (с изключение на линка към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 Условия за използване на Сайта на luminarcshop.bg

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са публикувани" и факта, че luminarcshop.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за не- налични продукти, както и за претърпени вреди и/или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които luminarcshop.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до WorldWide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата.luminarcshop.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

 Задължения на потребителя при регистриране

За целите на използване на Сайта на luminarcshop.bg, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, luminarcshop.bg има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и luminarcshop.bg не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация.

 Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на luminarcshop.bg

Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на luminarcshop.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което luminarcshop.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, luminarcshop.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.

След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от luminarcshop.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на luminarcshop.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на luminarcshop.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажатда получават информация за продукти и услуги на luminarcshop.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от luminarcshop.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.

luminarcshop.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

luminarcshop.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.

Авторски права и ограничения свързани с тях.

luminarcshop.bg предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги и информация, които са посочени в Сайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на luminarcshop.bg или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

luminarcshop.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между luminarcshop.bg и лицето публикуващо информацията.

При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права luminarcshop.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензи и от производителя/дистрибутора на стоката.

Всички предоставени от luminarcshop.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права , се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на luminarcshop.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

Предоставените препратки на Сайта на luminarcshop.bg към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от luminarcshop.bg и по отношение на използването на препратката извън Сайтана luminarcshop.bg настоящите Общи условия не се прилагат.

luminarcshop.bg не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на luminarcshop.bg и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия luminarcshop.bg информира Потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от Потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на Потребителите и luminarcshop.bg не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

 Представяни стоки на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. luminarcshop.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

luminarcshop.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на друг език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на друг език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включенo ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.

luminarcshop.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

Закупуване на стока, представена в luminarcshop.bg

Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в Сайта на luminarcshop.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения със luminarcshop.bg, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта;

luminarcshop.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, luminarcshop.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

ДОСТАВКА

Поръчаните от Вас артикули, ще Ви бъдат доставени не по-късно от 5 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката на посоченият от вас адрес.

За потвърдена поръчка се смята поръчката, за която сте получили на имейла статус "Потвърдена", "Обработена за изпращане" или "Окомплектована".

Поръчки приети до 12,00 часа се обработват на същия ден и се изпълняват на следващия работен ден, а поръчки приети след 12,00 часа се обработват на следващия работен ден и се изпълняват на втория работен ден след постъпване на поръчката. Поръчки приети петък следобяд, събота, неделя или в неработен ден се изпълняват в първия работен ден /ако има вариянт да Ви изпълним по-бързо поръчката ние ще се свържем с Вас/. При потвърждаване на поръчката ще Ви се обадим или ще Ви уведомим по имейла, за да потвърдим наличността и начина за доставка. МОЛЯ, СЛЕДЕТЕ СИ ИМЕЙЛА РЕДОВНО ПРИ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА.

Съгласно чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, размер, модел, десен или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки, Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или имейл, като при възможност ще Ви бъдат предложени аналогични артикули (цветове, модели, десени) със същото качество и цена. Информацията свързана с характеристики на дадени стоки и услуги на този сайт може да съдържа известни неточности, правописни или типографски грешки, различна окомплектованост на артикули спрямо различните държави както и остарели данни.

www.luminarcshop.bg си запазва правото да променя или подменя всяка информация, материали, продукти или услуги, описани в този сайт по всяко време и по всякакъв повод, без да носи отговорност и няма да уважи искове, основани на типографски или ценови грешки, допуснати в този сайт. На всеки един етап от оформянето и потвърждението на поръчката Вие имате право да се откажете от нея.

Поръчката няма да бъде изпратена, ако не получим личното Ви писмено или устно съгласие с настоящите или променените условия по нея. Ако има някаква промяна в цената на артикулите /намаление,увеличение/ Вие ще бъдете уведомени и поръчката Ви ще бъде изпълнена, само в случай, че Вие сте съгласни с новите условия. Цените се определят от вносителите и ние се ръководим по техните условия за работа.

Начините за доставка, който предлагаме към момента са:

- ЕКОНТ

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Вас или упълномощено от Вас лице (за упълномощено от Вас лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.). При евентуални повреди, удари и други щети установени при доставка Потребителят следва да подпишете протокол за щети в присъствието на куриера, и незабавно да бъде уведомен оператор на магазина.

При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за въшни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен оператор на магазина, Вие губите правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата..

В случай, че Вие не бъдете намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, www.luminarcshop.bg се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно несъответства на заявената за покупка от Вас стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Вие може да поискате доставената стока да  бъде заменена със съответстваща на направеното от Вас заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването и.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Цената на всеки продукт от интернет магазина е в лева с ДДС. Начините на плащания са:

     наложен платеж  - клиентът заплаща стоката на куриерската фирма при доставката на стоката

ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Вие има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 7 РАБОТНИ ДНИ от получаване на стоките, в случай,че същите са с не нарушена цялост на опаковката и стоката е във вида, в който е получена с придружаващата я документация (фактура / гаранционна карта) и при условията по чл.55 от ЗЗП.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. luminarcshop.bg не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

При използване на Сайта на luminarcshop.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ  НА Сайта luminarcshop.bg С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, КАКТО И  С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА СЪДЪРЖА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАНАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

Информация относно дружеството, което обработва вашите данни:

ЛУМИНАРК ШОП ООД е регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК/ПИК 204470686, Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Пловдив, Община: Пловдив Населено място: гр. Пловдив, п.к. 4000 р-н Централен бул./ул. ул. Богомил № 59, ет. 2, ап. офис 8 Телефон: +359898691887 тел.: +359888632147; email: office@luminarcshop.bg

Информация за компетентния надзорен орган по защита на данните:

Комисия за защита на личните данни, адрес гр.София 1592, бул.”проф.Цветан Лазаров” 2, тел. 02 9153518, email: kzld@cpdp.bg, website:www.cpdp.bg

ЛУМИНАРК ШОП ООД /наричано по-долу Администратор или Дружеството/, като администратор на лични данни, събира и обработва определена информация за физически лица, в съответствие със Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, така както се променят („Българското законодателство„), и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2018 („GDPR„).

Настоящата политика има за цел да ви информира за аспектите по събиране, съхраняване и обработка на личните Ви данни от Дружеството при осъществяване дейността на онлайн магазина luminarcshop.bg, в съответствие с правните изисквания, и правата, които имате в тази връзка.

Консултантите/представителите към онлайн магазина luminarcshop.bg са независими лица и не са в трудови правоотношения с „Моето утре” ООД. Дружеството не носи отговорност за използването на лични данни от представителите. Това означава, че представителят, независимо от търговската дейност на дружеството, може да ползва част от лините ви данни за връзка с Вас и по начини, които са съвместими с настоящата политика за поверителност. Ако използват личните Ви данни по друг начин, те са длъжни да Ви предоставят допълнителна информация за поверителността, за да спазят законовите си задължения съгласно закона за защита на данните.

1 Правно основание

Администраторът събира и обработва вашите лични данни във връзка с работата и използването на онлайн магазина luminarcshop.bg и сключване на договори/поръчки с дружеството на основание чл.6, ал.1 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2018, и по-конкретно въз основа на следното основание:

Изрично получено от вас съгласие като клиент;

Изпълнение на задължения на Администратора по договор с Вас;

За целите на легитимните интереси на Администратора;

За спазване на нормативно задължение, относимо спрямо Администратора;

2 Принципи и цели при събиране, обработване и съхранение на данните:

2.1. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изискванията, личните данни се събират и използват основателно, съхраняват се сигурно и Администраторът предприема необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на незакономерно разкриване.

2.2.Администраторът на лични данни е запознат с и следва принципите, предвидени в GDPR:

– личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно;

– личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

– личните данни са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

– личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид;

– личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на засегнатите лица за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

– личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

2.3. Събиране и обработване на личните данни, които лицата ни предоставят във връзка с използването на онлайн магазина luminarcshop.bg, извършването на поръчки и сключване на договор с Дружеството, включително за следните цели:

– създаване на профил и предоставяне на функционалност при използването на онлайн магазина;

– индивидуализация на страна по договора;

– статистически цели;

– счетоводни цели;

– обезпечаване изпълнението на договор при предоставяне на съответната услуга;

2.4. При обработването и съхранението, Администарторът може да обработва и съхранява лични данни с цел защита на легитимните си интереси при изпълнение на задълженията си към: НАП, Комисията за защита на личните данни, МВР и други държавни и общински органи.

3 Видове лични данни, които Дружеството събира, обработва и съхранява:

3.1. Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и основания;

– Ваши индивидуализиращи данни – три имена, телефонен номер, имейл адрес, пощенски адрес и др.

Цел, за която се събират данните:
1) осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него;
2) за регистрация на потребител в онлайн магазина или като консултант;
3) за изпращане на информационен бюлетин.

Основание за обработка на личните Ви данни: С приемане на условията и регистрация в онлайн магазина като потребител или консултант, или извършване на поръчка без регистрация, или при сключване на писмен договор, между Администратора и клиента се създава договорно отношение, на което основание обработваме личните ви данни – чл.6, ал.1, б.(б) GDPR. Данните за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас съгласие – чл.6, ал.1, б.(а) GDPR.

– Данни за извършване на доставка – имена, телефон, адрес и др.

Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора при поръчка и доставка на закупените стоки.

Основание за обработка на личните Ви данни: При сключване на писмен договор, между Администратора и клиента се създава договорно отношение, на което основание обработваме личните ви данни – чл.6, ал.1, б.(б) GDPR.

– Допълнителни данни, предоставени от Вас – относно информация за покупките Ви и предпочитания за определени типове продукти; съобщенията, които обменяте с нас / напр. имейли, писма, съобщения в социалните мрежи, обаждания, публикации и др./.; информация за начина, по който използвате уебсайта и/или мобилното му приложение.

Цел, за която се събират данните: допълване на информация за потребителя в потребителския му профил и допълнителна информация относно заявена поръчка.

– Лични данни на законен представител или упълномощено лице на юридическо лице/търговско дружество – имена, адрес и др., с цел сключване и изпълнение на търговска сделка.

3.2. Дружеството може да извършва следните операции с предоставените от вас лични данни и за следните цели:

– Регистрация в онлайн магазина и изпълнение на поръчка/договор от разстояние – при създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка за закупени стоки.

– Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент – целта на операцията е сключване и изпълнение на договор с клиент и неговото администриране.

– Изпращане на информацинен бюлетин/каталог – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите.

– Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – при администриране на процеса по упражняване на подобно право от клиента.

3.3. Администраторът не събира и обработва лични данни, които се отнасят за:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват религиозни, политически или философкси убеждения, или членуване в синдикални организации;

– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние, за сексуалния живот и сексуалната ориентация.

3.4. За настоящите операции личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят, и от ТР при АВ.

3.5. Предвид лимитираният и малък обем лични данни, които се събират във връзка с дейността на онлайн магазина, и неголемият обем на физически лице, чиито данни се обработват, понастоящем предварителна оценка на въздействие не е необходима за горепосочените операции.

3.6. Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данните.

4 Срок на съхранение на личните данни

4.1. Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок, не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина. След заличаване на профила Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всичките ви данни, без ненужно забавяне, или да ги анонимизира /т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива Вашата личност/.

4.2. Администраторът Ви уведомява в случай, че срокът за съхранение е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, с оглед легитимните интереси на Администратора или друго.

5 Предаване на Вашите лични данни за обработване

5.1. Администраторът може да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработване, с които сте се съгласили, и при спазване изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2018.

5.2. За целите на осъществяване на доставка при извършена от вас поръчка от онлайн магазина, с вашето съгласие Администраторът споделя и предоставя информация за личните Ви данни на спедитор – куриерска фирма, която извършва доставката.

5.3. Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събиране, обработване и съхранение на личните ви данни

6 Оттегляне на съгласие

6.1. Вие като субект на лични данни може по всяко време да оттеглите съгласието за обработката им за конкретна или за всички цели на обработване, чрез попълване на формата в съответното приложение, или чрез искане в свободен текст.

6.2. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаване и поддържане на профил в онлайн магазина, Вашият акаунт ще стане неактивен. Запазва се възможността да разглеждате онлайн магазина и предлаганите продукти, да извършвате поръчки като гост или да създадете нова регистрация.

7 Право на достъп

7.1. Имате право да получите достъп до данните , свързани с Вас, и до информацията по тяхното събиране, обработване и съхранение.

7.2. Администраторът предоставя при поискване копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

8 Право на корекция или попъване

Вие имате право да поискате от Администратора да корегира неточни или да попълни непълни лични данни, свързани с Вас.

9 Право на изтриване – „да бъдеш забравен”:

9.1. Имате право да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължение да ги изтрие без ненужно забавяне, когато:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;

– оттеглите съгласието си, върху което се основава обработването на данните и няма друго основание за обработването;

– възразите срещу обработването на личните данни, свързани с Вас, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, което се прилага спрямо администратора;

– личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

9.2. Когато Администраторът е направил личните данни обществено достояние и е задължен съгласно предходния параграф да изтрие личните данни, той, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че засегнатото лице е поискало изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на неговите лични данни.

9.3. Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за упражняване правото на свобода на изразяването и правото на информация;

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, което се прилага спрямо Администратора, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняане на официални правомощия, които са му предоставени;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или источрически изследвания, за статистически цели;

– за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

9.4. При упражняване правото на забравяне, Дружеството ще изтрие Вашите лични данни, с изключение на следната информация:

– информация, необходима за удостоверяване, че правото Ви на забравяне е изпълнено – имейл, IР адрес и др.;

– техническа информация за функционирането на онлайн магазина, която не може да се свърже по никакъв начин с Вашата личност;

– електронна поща, с която сте извършили регистрация в онлайн магазина.

10 Право на ограничаване на обработването

10.1. Лице, чиито данни се обработват от Администратора, има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

– точността на личните данни се оспорва от лицето, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

– Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

10.2.Когато обработването е ограничено съгласно горния параграф, такива данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес.

10.3.Когато субект на данните е изискал ограничаване на обработването, Администраторът го информира преди отмяната на ограничаването на обработването.

11 Право на преносимост на данните

11.1. Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, когато (i) обработването е основано на съгласие във връзка с определени цели или на договорно задължение на субекта или предприемане на стъпки преди сключване на договор и (ii) обработването се извършва по автоматизиран начин.

11.2. Когато упражнява правото си на преносимост, субектът на данните има право да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

12 Право на възражение

Имате право, по всяко време и на основания, на възражение срещу обработване на личните данни, отнасящи се до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

13 Право на информация

Имате право да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано корегиране, изтриване или ограничаване на обработването им, са били разкрити. Администраторът може да откаже предоставянето на тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

14 Права при нарушения на сигурността

14.1. Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението и за предприетите или предстоящи мерки.

14.2. Администарторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

– е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита;

– е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– уведомяването би изисквало несъразмерно големи усилия.

Лица, на които се предоставят лични данни

За целите на обработване на личните ви данни и предосатвяне на услугата в пълната й функционалност, Администраторът може да предостави данните на лице, което е обработващо данни. Обработващият лични данни спазва всички изисквания за законност и сигурност в дейността си.
В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до: Комисия за защита на личните данни, адрес гр.София 1592, бул.”проф.Цветан Лазаров” 2, тел. 02 9153518, email: kzld@cpdp.bg, website:www.cpdp.bg.
Може да упражните правата си относно защитата на личните ви данни чрез формите, приложения към настоящата политика, или във всяка свободно избрана от вас форма, съдържаща съответното изявление и идинтифицираща ви като титуляр на данните.

Обсулжване на клиенти

Имате въпроси?

Свържете се с нас на E-mail адрес office@luminarcshop.bg

или

GSM  (+0359) 898691887/879163389

Имате въпроси?Защита на лични данни - GDPR

Нашите брандове

Вашият профил

Задайте Вашият въпрос тук